اصول حمله :قسمت دوم - استاد اردشير پورنعمت

اصول حمله : قسمت دوم : استاد اردشير پورنعمت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

·          چگونگي ساخت حمله كننده ها :

اگر بازيكنان در ميان خود تنها بخواهند پاس رد و بدل كنند ، قادر به پيشروي نخواهند بود و هر پاسي كه به فضاي ديگر ارسال ميكردد بوسيله مدافعين قطع ميشود . بنابراين اگر چهار بازيكن در عرض خط مياني باشند حداقل دو نفر بايد در حمله شركت كنند . براي ايجاد عمق و عرض در حمله و پيوستن در حمله و تمام كردن به جلو حمله كنند . اگر همبازيان در زمان صحيح به فضاي مناسب حركت نكنند ادامه پاسها غير ممكن ميگردد و مالكيت توپ احتمالاً از بين مي‌رود . بازيكناني كه مي‌توانند حركت بدون توپ را با هدف بوجود آوردن فضا براي ساير بازيكنان ايجاد كنند بسيار با ارزش هستند . بازيكني كه حركت بدون توپ را انجام ميدهد در واقع جهت بازي را تعيين مي‌كند . فوتبال مدرن و برتر نيازمند اين است كه همه بازيكنان در تيم بوسيله حركت به فضاي خالي خودشان را براي امكان انتخاب پاس قابل استفاده نمايند .

اگر شما سه يا چهار بازيكن با اين تفاصيل را داشته باشيد ، بازيكن صاحب توپ بهترين انتخاب‌ها  را خواهد داشت .

·          هدف از جاگيري بدون توپ بهم ريختن مدافعين و بهره گيري از فضاهاي باز يا دورشدن از حريف است . براي ايجاد عمق حداقل به سه بازيكن نياز داريم .براي مثال اگر در يك بازي بازيكن در خط طولي سمت راست توپ دارد ، بازيكن‌هاي مهاجم بايد به حمايت او آمده و ايجاد مثلث نمايند .(دارنده توپ بايد حداقل دو شانس پاس داشته باشد .)

·          استفاده كردن از فضاهاي گوش :

دستيابي و دور زدن و رسيدن به پشت دفاع يكي از مؤثرترين شكل‌هاي بازي حمله ايست. تيمي كه در انجام اين كار توانا باشد ميتواند كه شانس گل ايجاد نمايد اما امروز بازي گوش الزاماً توسعه پيدا كرده و بيش از گوشهاي سنتي به آن توجه مي‌گردد .( به علت تراكم در وسط زمين ) امروزه گوشها بايد در جستجوي توپ باشند حتي تلاش كنند آن را از حريفان بوسيله جنگيدن ويا قطع كردن بگيرند . اين بازيكنان امروزه بايد همه كاره باشند . غالباً اورلپ (over lap ) راه خوبي براي دور زدن و رسيدن به فضاي پشت دفاع و دستيابي به وضعيت گلزني است . (يكي از بازيهاي مهم در بازي با گوش است .) هنگامي كه يك حمله بطور موفقيت آميز دفاع را در گوش‌ها مغلوب مي‌كند يك پاس به عقب در عرض دروازه بوجود مي‌آورد كه دفع آن توسط مدافعين خيلي سخت است و مهاجمين براي ايجاد بهترين موقعيت قاطعانه واكنش نشان ميدهند .

·          تعويض بازي :

براي گلزدن بايستي حمله سازماندهي شده باشد و كار تيمي در حمله هم با سازمان انجام شود . مقصود اين نيست كه همه حمله كنند بلكه وظايف بايد مشخص و معين باشد .

تعويض بازي (تعويض جهت بازي در حمله ) بخش مهمي از اين سازماندهي است . براي توانايي در اجراي اين امر بازيكنان بايد ديد مناسبي داشته باشند .يا قابليت ديدن آنچه را كه در زمين اتفاق مي‌افتد را دارا است .

غالباً تيم با توده‌اي از مدافعين در نزديكي توپ مواجه است ، جايي كه پاس نفوذي به داخل فضاي پاس غير ممكن است اما با كشيده شدن دفاع به يك سمت ، ممكن است قادر به گلزني در آسيب پذيرترين نقطه يعني در سمت دور حمله باشد . (بازي را به يك سمت بكشيد و به سرعت تعويض بازي كنيد )ضمناً تعويض بازي بايد با سرعت انجام گيرد .

·          رد وبدل كردن پاس ( پاس ديواري ) :

دو موضوع در فوتبال مهم است :

-         اعتماد به نَفس .

-         تغيير ريتم بازي .

اين مسائل جنبه مثبتي در خوب بازي كردن است .

توپ را بايد در يك سوم حمله خوب حفظ كنيم و تا احساس كرديم كه مدافعين در وضعيت خوبي نيستند ، در اين صورت شما به سرعت با تغيير سرعت حمله را تمام مي‌كنيد  .

ارتباط مستمر بين همبازيان به توسعة درك لازم در ساختار حمله كمك خواهد كرد و شما را حفظ توپ توانا خواهد ساخت حتي در بدترين شرايط .

رد و بدل كردن پاس و حفظ توپ تعيين كننده است اما اين  پاسها در گرو حمله نهايي به دروازه است . در پاس ديواري تغيير ناگهاني در ريتم بازي خيلي مهم است . پاس اول بايد كاملاً در جهت همبازي باشد ، سپس بايد يك حركت انفجاري در لحظه‌اي كه توپ را به همبازي پاس ميدهيد انجام شود .حركت مهاجم بايستي به اندازه كافي روشن باشد ، بطوريكه هيچ شكي براي پيگيري باقي نگذارد .

بعضي وقتها ساختار ممكن است فريب دهنده و نمايشي باشد . پاس ديواري به شجاعت و تصميم گيري درست نياز دارد .

 

·          نفوذ از ميانه ميدان بوسيله دريبل :

وقتي كه همه همبازيان از جانب حريف يا حريفان مارك ميشوند براي گذشتن از اين دفاع ، هافبكها بايد از اين سد بوسيله دريبل بگذرند .

·          تمام كردن حمله :

هدف اجراي آخرين مرحله حمله يعني گلزدن است .

·          شوت زدن از فاصله‌هاي دور و نزديك :

گلزدن يكي از سخت‌ترين كارهاست و همزمان از تحريك آميزترين وسايل در فوتبال است . اما بزرگترين مسأله رساندن توپ به تور دروازه است .

در قسمت بعدی در مورد خصوصيات يك تمام كننده خوب به بحث خواهيم پرداخت .

ترجمه : استاد اردشير پورنعمت (مدرس بين المللی فيفا )

تهيه و تنظيم : رضا فضائلي

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
حسين

سلام.ممنونم بازم به من سر ميزنی. اين مطلبت هم زيبا بود اين و جدی ميگم خيلی چيزها یاد گرفتم.موفق باشيد.