اصول دفاع (قسمت دوم ) استاد اردشير پورنعمت

قسمت دوم (اصول دفاع )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دفاع منطقه‌اي در جهت توپ :

وظيفه‌اي كه اغلب در جريان تمرين ناديده گرفته ميشود موقعيت مالكيت توپ بوسيله حريف است . اصول تاكتيكي پايه در فوتبال دفاعي مدرن اين است كه يك بازيكن مسئول يك حريف خاص در تمام وقت نيست بلكه براي حريفي است كه وارد منطقه‌اش ميشود .

تذكر : تمرينات 1*1 مي بايست زياد انجام گيرد .

مقصود از دفاع منطقه اي در جهت توپ ،گذاشتن فشار روي توپ است نه بازيكن . بعد از اينكه مالكيت توپ از بين مي‌رود همه بازيكنان ميبايست به دفاع برگردند . هميشه بايد در مقابل حريفانتان پر تعداد باشيد . نزديك‌ترين بازيكن به دارنده توپ ، او را بايستي تحت فشار قرار داده و سعي كند توپش را بگيرد و يا بازي او را بهم بزند . اگر حريف توانست توپ را به همبازي پاس دهد حداقل يكي از مدافعين بايد توپ را تعقيب كند و بازي را پيگيري كرده و فشار محدودي را روي دريافت كننده توپ آغاز كند . ساير مدافعين به نسبت با فشار كم يا زياد ديگر حمله كننده‌ها را بر اساس جايي كه قرار گرفته‌اند پوشش مي‌دهند .

 

*** پرسينگ :

پرسينگ در دفاع و در جهت توپ ، امروزه يك عنصر حياتي است . سه فرم از پرسينگ وجود دارد كه عبارتند از :

1- پرسينگ از يك سوم مياني :

در اين روش بيشتر حريف را بطرف خط طولي پرس مي‌كنند  .

2- پرسينگ از يك سوم حمله :

در اين روش حريف را بطرف خط طولي همينطور خط دروازه پرس مي‌كنند .

3- پرسينگ در يك سوم دفاعي :

اين نوع دفاع موقعي است كه تيم ما به نيمه زمين خودي كشيده ميشود و دفاع فعال را در برابر حريف در حدود 10 متر پشت خط سانتر دفاع مي‌كنند .

*** هدف از پرسينگ :

- سود بردن مجدد از مالكيت توپ بطور سريع :

در اين كار بوسيله وادار كردن حريف به ايجاد پاس غير دقيق با دريبل و ... ميتوانيد توپ را از حريف بگيريد . (( سعي در گرفتن فضا و زمان از حريف )) . اين امر بطور منطقي به اين معناست كه بعضي جاها مدافعين از نظر تعداد كمتراندواين‌درجايي است كه بازيكنان حريف در موقعيت تهديد نيستند.تنها تغيير در جهت توپ كافي نيست بلكه بازيكنان بايستي روي حريف همزمان فشار وارد كنند  . موقعي كه بازيكنان فاصله 4-3 متر از حريف را حفظ مي‌كنند حريف تحت فشار نيست . مسأله بسيار مهم گذاشتن فشار روي حريف بدون خطا كردن است .

-         بوجود آوردن برتري نفري در مركز زمين ( مركز دفاعي ) :

نه تنها بايد به حريفي كه مالك توپ است حمله كرد بلكه بايد بازيكني كه بعداً صاحب توپ ميشود  را تحت فشار قرار دهيم .

در طول مالكيت توپ توسط حريف بازيكنان بايد دائماً و بطور صحيح موقعيت توپ را مشاهده كنند .

 

در قسمت بعدي در مورد عناصر مهم پرسينگ و جنبه‌هاي تاكتيكي آن بحث خواهيم كرد .

منتظر باشيد .............. .

ترجمه : استاد ارشير پورنعمت

تنظيم : رضا فضائلي

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
Hossein

سلام.خوبی مطلب زيبای مي نويسی اميدوارم در قسمتهای بعدی هم هميطور موفق ظاهر بشی.