استعدادیابی

« استعدادیابی »

 اشاره کوتاه به اهمیت فوتبال:

- از محبوبیت زیاد بین توده برخوردار است.

- تعداد زیادی به تماشای زنده این بازی می‌نشینند و تعداد زیادی بازی می‌کنند.

استعدادیابی :

الف : شناسایی      ب : انتخاب           ج: پرورش استعداد

تعریف استعداد: یک توانایی طبیعی و ذاتی ویژه است.

تعریف استعدادیابی:فرایند هدایت جوان به یک رشته ورزشی که احتمال موفقیت بیشتری در آن رشته از طریق آزمونهای ویژه برای او وجود دارد .

تشخیص استعداد در رشته‌های دسته جمعی مشکل‌تر از استعدادیابی در رشته‌های انفرادی است.

- استعدادیابی تضمین‌کننده موفقیت قطعی در آینده نخواهد بود.

استعدادیابی

معایب

مزایا

تعدادزیادی تست می‌شوندتا عده کمی استعداد یافت شوند.

احتمال رسیدن به قله بیشتر است.

چشمان تیزبین مربی با تجربه قابل جایگزین‌کردن است.

پرداختن به ورزش مناسب با احتمال بیشتر

پرهزینه و وقت گیراست .

صرفه جویی در مصرف منابع

افراد در طول زمان عوض می‌شوند.

جلوگیری از سرخوردگی

تخصص برای بچه‌ها از سنین پایین توصیه نمیشود.

حفظ انگیزه مربی و ورزشکار

---

ارتقاء سطح رکوردها

---

افزایش اعتماد به نفس

 

((شاخصهای استعدادیابی ))

-شاخصهای پیکرسنجی :

   قد   وزن     میزان چربی پوست     طول اندامها    قطر عضلات

- شاخصهای مهارتهای ادراکی :

توجه     پیش بینی    تصمیم‌گیری       هوش بازی        فکرخلاق

- شاخصهای فیزیولوژیکی :

حداکثر اکسیژن مصرفی؛استقامت در سرعت؛قابلیت تحمل اسید لاکتیک (خستگی )

- مهارتهای تکنیکی :

پاس       دریبل     شوت         کنترل        سرزدن

قابلیتهای حرکتی :

قدرت / توان  سرعت   چابکی    تعادل     عکس العمل

- شخصیت :

اعتماد به نفس     کنترل اضطراب      انگیزش   تمرکز

بررسی‌های دوران رشد:

 VO2MAXبا افزایش سن افزایش پیدا می‌کند.

علت ضعف ظرفیت هوازی مربوط به کمبود آندروژن است که با بزرگی قلب، تحریک گلبولهای قرمز و هموگلوبین و سنتز آنزیم‌های متالولیکی کمک می‌کند.

توان بی‌هوازی :

قابلیت تول

/ 0 نظر / 49 بازدید