معرفی سيستمهای بازی

معرفي سيستمهاي بازي و تاكتيك ها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سيستم مي تواند به عنوان يك چهارچوب تاكتيكي يا سازماني باشد كه در آن هر بازيكني پست و فضاي بازي و وظايفش را بر اساس جنبه هاي ويژه اش دارد.سيستم هاي مدرن تاكيد زيادي روي دفاع از دروازه خودي دارد به طوري كه وظايف كليه بازيكنان تيم مدام به دفاع و برعكس تغيير مي كنند.اما قبل از آنكه بخواهيم سيستم را به نمايش بگذاريم پيش فرض هاي مهمي وجود دارد كه بايد بررسي شود.

تيپ بازيكنان :

يك مربي مي بايست تيپ بازيكناني كه در اختيار دارد را بداند و بروي آنها آگاهي كامل داشته باشد اعم از هوش و مهارت و آگاهي تاكتيكي و توانائي و قدرت و ...

سازماندهي پست هاي مختلف :

اين پست ها نه تنها بايد از جانب بازيكنان اشغال شود بلكه بايد آنها در داشتن اطلاعات معمولي كامل باشند.بايد بازيكناني باشند كه براي پيشرفت و به وجود آوردن چيزهاي ديگر آماده باشند.در مورد انتخاب بازيكن بايد نكات زير بررسي شود :

1- مهارتهاي حركتي 2- توانائي ذهني 3- استقامت و آمادگي جسماني

بازيكنان هستند كه سيستم را مي سازند نه اينكه سيستم بازيكنان را مي سازد.

تاكتيكها براي پيروزي در نظر گرفته مي شوند و روند جهان دار و برنامه ريزي شده‌اي از يك انتخاب ماهرانه و مفاهيم قابل استفاده‌اي از امكانات هستند كه به وسيله بازيكنان بطور فردي و گروهي اجرا مي‌شود.

معمولا در طول آماده سازي تيم جهت مسابقه ، مربي و بازيكنانش عمليات برنامه ريزي شده اي را تمرين مي‌كنند كه به دليل بالا رفتن توانائي غلبه بر حريف است اما هميشه براي برنده شدن نيست بلكه ممكن است براي رسيدن به يك تساوي نيز باشد.تيم بايد از تاكتيك هاي حريف آگاه باشد.بازيكنان نقاط قوت و ضعف حريف را بشناسند.در اين صورت است كه مي‌تواند برنامه داشته باشد و از موقعيتها به بهترين نحو استفاده كند.اين امر يكي از برتري هاي مشاهده بازي است بنابراين مربي بايد فكركند و نگرش تاكتيكي خود را طراحي كند.حريف بايد بدون بزرگ نمائي و به طور دقيق و مهم مشاهده شود يعني بد و خوب حريف بايد به سادگي ديده شود.عمليات تاكتيكي مؤثر كه از فعاليت رقابتي حاصل مي شود .

 

 

تاكتيك ها :

 پيروزشدن و تكنيك فردي و قابليت يادگيري و درك بازي در يك سو قرار مي گيرند و در سوي ديگر فكر و شرايط و مهارت وجود دارد.

در برنامه ريزي و اجراي تاكتيك ها شما به فكر و فعاليت بيشتري نياز داريد.بازيكن شما بايد داراي شرايط جسماني مناسبي باشد كه بتواند بيش از 90 دقيقه بازي كند .

سطح مهارت ، بالا بايد باشد ( توانائي كنترل توپ و جابجائي آن به منطقه ديگر ) .

بازيكن شما به درك بازي و قابليت يادگيري بالائي نياز دارد .

بازيكنان بايد از نظر روحي براي ريسك كردن و ايجاد فضا و جنگيدن و شجاع بودن و روي تاكتيهاي خود نيرو بگذارند.

اكثر حركات در زمان بسيار كوتاهي انجام مي شود پس بايد درك بالا و زمان درك بلافاصله‌اي باشد كه راه را راحت كند .

پيش بيني بايد بر اساس درك بسيار سريع و تجربه رقابتي بوده باشد .

تاكتيك به دودسته تقسيم مي شود : 1- حمله 2- دفاع

هر كدام از مجموعه هاي زير به 3 قسمت فردي و گروهي و تيمي تقسيم مي شود

در قسمتهاي بعدي به بررسي ريز رفتارهاي مختلف بازيكنان و مسائل مورد نياز آنها خواهيم پرداخت .

ما در آينده سعي خواهيم كرد از اطلاعات مدرسين مجرب و بزرگ فيفا در اين برنامه استفاده نماييم . اساتيدي همچون استاد اردشير پورنعمت ، فريدون معيني و ...

منتظر باشيد .......

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
r

سلام ، بيشتر بنويسيد .