سيستمها و تاكتيكها : استاد اردشيرپورنعمت - رضا فضائلي - قسمت سوم

« باسمه تعالي »

تاكتيكها و سيستمها : قسمت سوّم

رفتار تاكتيكي دفاع فردي ‍:

 

 شرايط جسماني :

تيمي كه بطور كامل در وظايف حمله اي يا دفاعي تواناست ومي‌تواند وظايف خود را انجام دهد احتمالاً بر روي بازي تسلط دارد . در كنار اين توانايي فوتبالي جذاب به نمايش گذاشته مي شود و اين هنگامي است كه حمايت بطور مستمر وجود دارد (حمله – دفاع ) .    

هر بازيكن از تيم هنگام عدم مالكيت توپ يك مدافع است اين امر براي دستيابي و دريافت انسجام تيمي است كه براي پوشش آن به درگيري ذهني و جسمي نيازمند است . بنابراين مدافعين به استقامت هوازي و غير هوازي مناسبي نياز دارند . لذا بايد با توپ و بدون توپ آن سريع بوده و بطور مشخص در جنگيدن سريع باشند .

مربي نبايد از اجراي شرايط جسماني در برنامه تمريناتش غفلت كند . كار سخت اصلاً مناسب نيست مخصوصاً كه جهت آن در بازي نباشد .عمدتاً بايد با توپ انجام شود زيرا تأثير توسعه تكنيكي مدافع و توانايي هاي بدني او همزمان صورت مي گيرد .

-          گروه هاي بزرگتر بايد زمان طولاني تري بازي كنند .

مانند بازي 9*9 / 8*8 /11*11 .

-          گروه هاي كوچكتر بايد زمان كوتاهتري بازي كنند .

مانند بازي 3*3 با حداكثر زمان 3 دقيقه .

ولي بايد در حين تمرين وقفه هاي طولاني تري را در نظر بگيريم و شدت با ريكاوري بايد در نظر گرفته شود .

جنبه هاي مهم تاكتيكي مدافع :

1-      آرامش : مدافع هيچوقت نبايد انتقام جويانه برخورد كند .

2-      مراقبت كامل : هوشياري و تمركز .

3-      هميشه آماده درگيري باشد .

4-      در تمام زمانها براي قطع كردن توپ آماده باشد .

5-      هرگز زودتر از معمول در گير نشود .

6-      انضباط در حريف گيري .

7-      سخت و محكم بازي كردن اما با تفكر كامل .

8-      انتقال سريع از دفاع به حمله .

پوشش داخلي :

مدافع بايد دانش كاملي از اصول دفاعي را داشته باشد و در هنر جاگيري تجربه داشته باشد. هميشه بايستي‌خودرا روي خط داخلي يعني خط حريف و دروازه خودي قرار دهد . اين كار يك قانون پايه براي مدافعين حريف گير است .( مانند دفاع در گل كوچك ) دراينصورت است كه مدافع ارسال پاس توسط حريف را مي بيند و وقتي ديد ،آن فضا را محدود مي كند .

تأخير :

اگر حريف شما توپ را كاملاً در اختيار دارد بايستي با احتياط به آن نزديك شويم . حمله ناگهاني و درگير شدن بسيار خطرناك است . بلكه بايد آهسته نزديك شد و عمليات آن را به تأخير انداخت ؛ در خلال اين زمان فرصت بيشتري براي انجام كار دفاعي داريم و مدافع حامي هم شانس بيشتري براي پوشش دارد .

گرفتن ريتم حمله كننده :

بايد نزديك شد ولي نبايد فنا شد . مدافع نبايد براي پيروزي زود هنگام بدون تعمق خودرا تسليم كند بلكه بايد ريتم حمله كننده را بگيرد و توانايي او را در تغيير موقعيت قبل از اينكه عمليات بيشتري را آغاز كند از وي بگيرد .( مانند كشاندن حرف به سمت نقطه قوت خودي ) حريف را از مسير گل به طرف ديگري دور كند و يا بطرفي ببردكه شانس درگيري بيشتر يا قوي تر است يا جايي كه همبازي هايش به او كمك كنند .

بكار بردن فريب هاي بدني در دفاع :

يك مدافع بايد در بكار بردن فريبهاي بدني ماهر باشد . براي مدافع هدف هدايت مهاجم به يك سمت است و وادارش كند كه يك كاري را با توپ انجام دهد ( در فضاي مورد دلخواه مدافع ) تا مدافع آن را به دام اندازد . بنابراين مدافع بايد به حمله كننده فضا و اجازه حركت دهد و سپس به عكس العمل او پاسخ دهد .

ادامه دارد .......

 

ترجمه : استاد اردشير پورنعمت (مدرس بين المللی فيفا)

تهيه و تنظيم : رضا فضائلي

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
محسن ثمودی

سلام..این بار گروه ورزش پرشین بلاگ حمایت از وبلاگ نویسان ورزشی رادر دستور کار خو قرار داده است ... از این رو وبلاگ مسابقه وبلاگی یک مسابقه بین وبلاگ نویسان ورزشی اجرا خواهد کرد...از همین از شما دوست عزیز هم دعوت می شود که خود را به عنوان کاندید معرفی کنید ...

حسين

سلام خسته نباشيد اميدوارم بيشتر از اينها موفق تر باشيد. مطلب خوبی نوشتی. موفق باشيد