کاربرد تقویت مثبت

کاربرد تقویت مثبت برای شکل دهی نگرشهای بازیکنان نسبت به ورزش

 

 

1. میزان توجهی که شما به بازیکن می‌کنید،می‌تواند برنگرش او جهت مشارکت در ورزش مؤثر باشد .مربی بایستی به همه بازیکنان به یک نسبت توجه و کمک کندو فقط به نخبگان توجه نداشته باشد .

2.     ازجدا کردن بازیکنان ضعیف تر و آموزش جداگانه و عدم توجه به آنها خودداری کنید . این عدم توجه و تشویق برای بازیکنان به منزله تنبیه تلقی شده و مانع کسب نگرشهای مثبت نسبت به ورزش می شود .

3.          تا جایی که امکان دارد از تشـویق استفاده کنید .

4.    به تلاش و پیشرفت شخص مثل موفقیت های برجسته پاداش دهید . وقتی توانایی ورزشی ضعیف است به او آگاهی بدهید تا بتواند از نقاط قوتش استفاده کند .

5.    فقدان توجه و تلاش را تنبیه کنید ، اما هرگز آنهایی که سخت تلاش می‌کنند اما از لحاظ توانایی ضعیف هستند را تنبیه نکنید . فراموش نکنید آنچه را که شما ممکن است به عنوان یک تمرین ورزشی ببینید بازیکنان آنها را تنبیه تلقی کنند . برای مثال ممکن است هدف مربی از دادن تمرین اضافی قویتر شدن ورزشکار باشد ولی شخص ورزشکار آن را نوعی جریمه تلقی نماید .

 

 

 

 

تهیه و تنظیم: رضا فضائلی(مربی فوتبال)

 بر گرفته از: روانشناسی ورزش نوشته مت جارویس

/ 0 نظر / 30 بازدید